Tel: 606 46 96 99 / 654 37 09 84
Fax: 93 427 69 85

Café illy Cápsules Ies
Les Càpsules Ies de Cafè Illy un sistema:

Senzill.
És la solució que illy proposa per al món del cafè en càpsules, un sistema pràctic I net per aconseguir amb pocs i senzills gestos l'excel • lència de espresso sempre
perfecte en cada moment del dia.

Innovador
La càpsula illy, sistema i-espresso system, creada gràcies a una tecnologia innovadora i patentada, té una vàlvula de tall previ en la part central del fons que s'obre en arribar a la pressió interna adequada, assegurant així la infusió completa de tot el cafè present a la càpsula.

illy perfecte
Illy utilitza en tots els seus productes una única barreja de cafès 100% Aràbica de la més alta qualitat. La mòlta, el premsat i la dosificació sempre perfectes garanteixen un espresso excel lent, amb una crema densa i un gust persistent.