Tel: 606 46 96 99 / 654 37 09 84
Fax: 93 427 69 85

Serveis i Complements
Sucre, gots, culleretes, toballonets, sucreres, expositors.

Aquí trobaràs tot alló que és necessari per fer encara més cómode l'us de cualsevol de les nostres màquines per café espresso illy.